6 years ago
#5069 ציטוט
שירות המאפשר הקמת חנות ויטואלית מ א' ועד ת' הכולל:

1. הקמת החנות הוירטואלית.

2. שם חנות - Domain Name - תשלום לצד שלישי.

3. שטח איחסון - תשלום לצד שלישי.

4. סליקה בכרטיס אשראי - פתיחת ספק סליקת אשראי.

5. חודש תמיכה.


http://www.fj-buy.com/c/14/websitebuilding