פרופיל: magicbit

Avatar
סטטיסטיקה
  • United States
  • 23
  • יום שלישי 30 אוגוסט 2011 12:57

this what i see

[NonAction]
        protected CheckoutShippingAddressModel PrepareShippingAddressModel(int? selectedCountryId = null)
        {
            var model = new CheckoutShippingAddressModel();
            //existing addresses
            var addresses = _workContext.CurrentCustomer.Addresses.Where(a => a.Country == null || a.Country.AllowsShipping).ToList();
            foreach (var address in addresses)
                model.ExistingAddresses.Add(address.ToModel());

            //new address model
            model.NewAddress = new AddressModel();
            //countries
            model.NewAddress.AvailableCountries.Add(new SelectListItem() { Text = _localizationService.GetResource("Address.SelectCountry"), Value = "0" });
            foreach (var c in _countryService.GetAllCountriesForShipping())
                model.NewAddress.AvailableCountries.Add(new SelectListItem() { Text = c.GetLocalized(x => x.Name), Value = c.Id.ToString(), Selected = (selectedCountryId.HasValue && c.Id == selectedCountryId.Value) });
            //states
            var states = selectedCountryId.HasValue ? _stateProvinceService.GetStateProvincesByCountryId(selectedCountryId.Value).ToList() : new List<StateProvince>();
            if (states.Count > 0)
            {
                foreach (var s in states)
                    model.NewAddress.AvailableStates.Add(new SelectListItem() { Text = s.GetLocalized(x => x.Name), Value = s.Id.ToString() });
            }
            else
                model.NewAddress.AvailableStates.Add(new SelectListItem() { Text = _localizationService.GetResource("Address.OtherNonUS"), Value = "0" });

            return model;
        }

        [NonAction]
        protected CheckoutShippingMethodModel PrepareShippingMethodModel(IList<ShoppingCartItem> cart)
        {
            var model = new CheckoutShippingMethodModel();

            var getShippingOptionResponse = _shippingService.GetShippingOptions(cart, _workContext.CurrentCustomer.ShippingAddress);
            if (getShippingOptionResponse.Success)
            {
                foreach (var shippingOption in getShippingOptionResponse.ShippingOptions)
                {
                    var soModel = new CheckoutShippingMethodModel.ShippingMethodModel()
                    {
                        Name = shippingOption.Name,
                        Description = shippingOption.Description,
                        ShippingRateComputationMethodSystemName = shippingOption.ShippingRateComputationMethodSystemName,
                    };

                    //adjust rate
                    Discount appliedDiscount = null;
                    var shippingTotal = _orderTotalCalculationService.AdjustShippingRate(
                        shippingOption.Rate, cart, out appliedDiscount);

                    decimal rateBase = _taxService.GetShippingPrice(shippingTotal, _workContext.CurrentCustomer);
                    decimal rate = _currencyService.ConvertFromPrimaryStoreCurrency(rateBase, _workContext.WorkingCurrency);
                    soModel.Fee = _priceFormatter.FormatShippingPrice(rate, true);

                    model.ShippingMethods.Add(soModel);
                }
            }
            else
                foreach (var error in getShippingOptionResponse.Errors)
                    model.Warnings.Add(error);

            return model;
        }

        [NonAction]
        protected CheckoutPaymentMethodModel PreparePaymentMethodModel(IList<ShoppingCartItem> cart)
        {
            var model = new CheckoutPaymentMethodModel();

help please????

8 years ago

היי
תודה על הענות לעזור
אז אתחיל מהסוף להתחלה, כן יש ידע בתכנות
וכן מבין את כל עניין הקופיילר וכד'.
פשוט מה שנוגע לטפסים ולתהליך התשלום פשוט לא מצליח לבטל שדות חובה
וכמובן להוריד המון שדות.
בעניין הDB ידוע לי שצריך לנקות אותם, השאלה היא בקומפילר בסוף שאני מנקה אותם בקובץ מקור
הוא גם שומר את השינויים בDB??

עידו

8 years ago

היי
צריך עזרה ולהבנתי עוד רבים שרוצים
לדעת כיצד מקצרים את תהליך ההרשמה,
גם כאשר מורידים לתשלום בדף אחד,
צריך להוריד את עניין שדות החובה הלא רלוונטיות
בנוסף כמובן איפה ניתן להגדיר את מדינת המשלוח כברירת מחדל
וכיצד מרוקנים את DB בקובץ מקור שבהתקנה יהיה נקי ממדינות או נתונים שאין בהם צורך.

אשמח לשלם עבור עבודה זו
וכמובן מה שבחינם יבורך....


עידו

8 years ago

הכוונה שלא יהיה בחר מדינה אלא יופיע ישראל. פחות לחיצה ללקוח במערכת. ישראל מופיע אצלי ראשון אבל לפני כן מופיע "בחר ארץ".
אני יודע שבגרסה 1.9 היה אפשרות לשים מדינה כברירת.מחדל
אני פשוט מנסה לצמצם שדות כמה שאפשר

8 years ago

שלום,
אם ברצוני לבחור מדינה למשלוח כברירת מחדל כיצד ניתן לעשות זאת במקום שהלקוח יהיה מחוייב לעשות זאת
גירסת נופ הינה 2.4 או 2.3

לשניהם

תודה עידו

8 years ago

היי כפי שכולם כבר יודעים
ב31.3.12 כל אתר שלא יעמוד בתקן החדש
ישלל ממנו האפשרות של סליקה עם באתר או  בעסק

http://www.isracard.co.il/Pages/Article.aspx?PageID=2697&mp=6,2519,2697

קישור להוראות ישראכרט

אני חושב שצריך לייצור אחדות מול חברות הנותנות פתרונות סליקה בארץ
כגון פלאקארד, וירפון , ועוד
(ללא טרנזילה- עמלות הכי גבוהות בשוק!)

על מנת שיצרו PLUGIN למערכת וכן שניצור קבוצה על מנת להוריד עוד יותר את העלויות של מערכת זו.

ממתין לקבל את דעתכם בעניין

8 years ago
נופ חדש 2.4

היי
מישהו יודע או שם לב לשינויים בין גירסה 2.3 לבין גרסה 2.4??

8 years ago

רק עם המפתח של
היה מאפשר לי לשתף אתכם....
בלי PLUGIN ובלי נעליים.
תיקייה עם 6 קבצים בשרת שעושים את העבודה מצויין מול זאפ.

8 years ago

קצת נסחפתם ב195$

8 years ago

אין בעיה עם IFRAME גם עם פלאקארד
וגם שתדעו הם הרבה יותר זולים!
השאלה באיזה קבצים משנים את נתוני התשלום
על מנת שזה ישלח לשרת חיצוני
או אם למישהו יש PLUG-IN

8 years ago